606-785-180

O Firmie

Home / O Firmie

Jak działaMy?

Newtrend poprowadzi TWOJĄ FIRMĘ procesem Design Thinking, tak aby  trafnie rozpoznać, czego potrzebują Twoi klienci i projektować skuteczne rozwiązania w celu:

  • pogłębienia relacji z klientami strategicznymi,
  • podniesienia jakości obsługi klientów stałych,
  • zwiększenia liczby nowych klientów.

 

Dzięki uczestnictwu TWOJEGO ZESPOŁU w procesie  Design Thinking przygotujecie prototyp rozwiązania skrojonego na miarę potrzeb Waszego klienta.

Firma Newtrend ubierze Wasz pomysł w jakość, funkcjonalność i trwałość, uwzględniając możliwości i definiując realne cele.

Design Thinking polega na wnikliwym zrozumieniu osób, dla których projektujemy, zdefiniowaniu punktu widzenia klienta, generowaniu pomysłów, tworzeniu prostych prototypów i testowaniu ich w praktyce. DT pomaga w zamianie problemu na wyzwanie i chęci tworzenia prawdziwej wartości dla klientów, nie opiera się na szczęściu, inspiracji czy geniuszu pomysłodawcy, lecz na zmianie optyki, dzięki poznaniu i zrozumieniu różnych punktów widzenia.

Korzyścią z udziału w procesie jest:

  • aktywne wypracowanie usługi, produktu lub idei pomocnej w budowaniu przewagi konkurencyjnej opartej na wartościach,
  • szansa wysnucia wniosków przydatnych w rozwoju biznesu,
  • wygenerowanie rozwiązań możliwych do wykorzystania w praktyce,
  • budowanie skutecznej współpracy.